Wymiana walut

TRANSAKCJA:

search
Kurs na żywo. Aktualizacja tabeli za 6s
Waluta
Kupno
Sprzedaż

Określ kwotę oraz walutę transakcji i odbierz ją nawet za dwa dni po dzisiejszym kursie!

01

Określ kwotę rezerwacji

Mam

PLN

 • EUR

 • USD

 • GBP

 • CHF

 • AUD

 • CAD

 • DKK

 • SEK

 • NOK

 • CZK

 • HRK

 • BGN

 • TRY

 • UAH

 • HUF

 • RON

 • JPY

 • RUB

 • ILS

 • SCP

 • CNY

 • GEL

 • NZD

 • SGD

 • HKD

 • ISK

 • THB

 • BYN

 • MYR

 • AED

 • ALL

 • RSD

 • BRL

 • MXN

 • ARS

 • ZAR

 • INR

 • MKD

 • MDL

 • MAD

 • PEN

 • QAR

 • KZT

 • KWD

 • KRW

 • SAR

 • LKR

 • OMR

 • MUR

 • KES

 • JOD

 • VND

 • PHP

 • TND

 • BAM

 • EGP

 • IDR

 • CLP

 • DOP

 • AMD

 • ETB

 • COP

 • AZN

 • CUP

 • IRR

 • EUB

 • GBB

 • TWD

 • SCR

 • MVR

Chcę

EUR

 • EUR

 • USD

 • GBP

 • CHF

 • AUD

 • CAD

 • DKK

 • SEK

 • NOK

 • CZK

 • HRK

 • BGN

 • TRY

 • UAH

 • HUF

 • RON

 • JPY

 • RUB

 • ILS

 • SCP

 • CNY

 • GEL

 • NZD

 • SGD

 • HKD

 • ISK

 • THB

 • BYN

 • MYR

 • AED

 • ALL

 • RSD

 • BRL

 • MXN

 • ARS

 • ZAR

 • INR

 • MKD

 • MDL

 • MAD

 • PEN

 • QAR

 • KZT

 • KWD

 • KRW

 • SAR

 • LKR

 • OMR

 • MUR

 • KES

 • JOD

 • VND

 • PHP

 • TND

 • BAM

 • EGP

 • IDR

 • CLP

 • DOP

 • AMD

 • ETB

 • COP

 • AZN

 • CUP

 • IRR

 • EUB

 • GBB

 • TWD

 • SCR

 • MVR

Aktualny kurs
4.37
Termin odbioru
do 25.06.2024r.

02

Dane kontaktowe

03

Uwagi

Jak działa rezerwacja kursy

01

Określasz wartość transakcji

Podaj ile gotówki potrzebujesz wymienić lub ile waluty chcesz uzyskać

02

Potwierdzasz transakcję za pomocą kodu sms

W celu szybkiego potwierdzenia rezerwacji, podaj numer kontaktowy na który wyślemy SMSa weryfikującego.

03

Odbierasz wymienioną walutę do 2 dni roboczych

Odbioru rezerwacji dokonasz w siedzibie naszego kantoru od poniedziałku do soboty. Zapraszamy.

TRANSAKCJA:

Transakcje bezgotówkowe do 15 tys. euro

Wymiana waluty za pośrednictwem rachunków bankowych są dokonywane za pośrednictwem kont prowadzonych w Bank Pekao S.A. w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00.

UWAGA! Każda transakcja ponad 15 000 € wymaga dodatkowej weryfikacji. Czytaj więcej

Jak wymienić krok po kroku

01

Krok 1: Ustal szczegóły transakcji

Napisz lub zadzwoń jaką walutą w jakiej ilości jesteś zainteresowany.

02

Krok 2: Wykonujesz przelew

Walutę którą chcesz wymienić przelewasz na nasz rachunek bankowy.

03

Krok 3: Otrzymujesz wymienioną gotówkę na wskazane konto

W najbliższej sesji pomiędzy bankami otrzymasz środki w wybranej walucie na wskazany numer rachunku.

03

Krok 3: Weryfikacja danych osobowych klienta

W przypadku transakcji powyżej 15 000 Euro, dokonujemy weryfikacji danych klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

04

Krok 4: Otrzymujesz wymienioną gotówkę na wskazane konto

W najbliższej sesji pomiędzy bankami otrzymasz środki w wybranej walucie na wskazany numer rachunku.

Nie odpowiadamy za przerwy techniczne lub opóźnienia wynikające ze strony banku.

Transakcje ponadprogowe

W przypadku transakcji przekraczających równowartość 15000 Euro (w przeliczeniu według średnich kursów NBP na dany dzień) klient zobowiązany jest przed dokonaniem przelewu wysłać na e-mail: cent24.biuro@gmail.com swoje dane. W przypadku osób fizycznych: imię nazwisko, obywatelstwo, adres, nr PESEL lub data urodzenia w przypadku nie posiadania nr PESEL, nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, seria i nr dowodu osobistego. W przypadku firmy: aktualne dane z KRS lub CEIDG tzn. nazwa firmy, siedziba i jej adres, NIP, forma organizacyjna, imię, nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia w przypadku nie posiadania nr PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego osoby reprezentującej.
W celu przeprowadzenia transakcji PONADPROGOWEJ prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów w formie skanu (musi być czytelny) na adres e-mail: cent24.biuro@gmail.com

Ochrona danych osobowych

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest cent24.pl z siedzibą w Gdańsku 80-836, ul. Kołodziejska 7/9A. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, kontakt cent24.biuro@gmail.com
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu przeprowadzania transakcji wymiany waluty i mogą być udostępnione do GIIF, Kontroli z NBP oraz innym uprawnionym Instytucjom wymienionym w odpowiednich ustawach. Mają Państwo prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych, które będą przetrzymywane przez 5 lat. Wysłanie do nas e-mail z danymi jest równoznaczne z zaakceptowaniem prze Państwa informacji zawartych powyżej.